TỔ ĐÌNH KIM LIÊN
Kiến tạo Phật trường, hoằng dương chính Pháp
08:09 | 13/10/2017 (GMT+7)

Chủa Bàng Long - Quá Khứ và Hiện Tại

Viêng Chăn - CHDC Lào                                       LƯỢC SỬ CHÙA BÀNG LONG

Chùa Bàng Long được hình thành từ năm1942, trên lô đất thuộc bạn Sihom (nay là bạn Hải Xộc), mương Chăn Tha Bu Ly, thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, do một số Việt Kiều kính ngưỡng Phật giáo, đứng đầu là hai ông Trịnh Văn Phú và Đỗ Đình Tảo đã mua đất, quy hoạch và xin phép kiến lập chùa, dưới sự chứng minh chỉ đạo của Hòa Thượng Tố Liên ở Chùa Quán Sứ - Hà Nội, với mục đích làm nơi tín ngưỡng tâm linh, chỗ dựa tinh thần cho Kiều bào Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn Nói riêng và nước Lào nói chung; Đồng thời với tự danh là “Bàng Long” có ý nghĩa là Hồng Bàng và Lạc Long Quân, để nhắc nhở cho các kiều bào Việt Nam hiện đang sinh sống ở Lào phải biết thương yêu đùm bọc nhau hơn, để thực sự xứng đáng là con Hồng cháu Lạc.  Sau khi Chùa Bàng Long được hình thành, Hội Phật giáo Việt Kiều Viêng Chăn đã chính thức cung thỉnh Giáo hội Phật giáo Bắc Việt đề cử hai Đại Đức Thích Đại Bái và Thích Đại Hải sang làm trụ trì đời thứ Nhất, để hướng dẫn Phật pháp cho kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại thủ đô Viêng Chăn. Qua một thời gian, Đại Đức Thích Đại Bái viên tịch, còn Đại Đức Thích Đại Hải theo hạnh nguyện đi du hóa khắp nơi, chùa thiếu bóng Sư trụ trì. Khi đó, Hội Việt Kiều Viêng Chăn đã cung thỉnh Giáo hội Phật giáo Trung Việt đề cử Đại Đức Thích Giải Huệ về kế đăng trụ trì chùa Bàng Long đời thứ Hai. Giai đoạn từ những năm 1946 – 1950, Chùa bị trống vắng không người trông nom, do chiến tranh khiến những người dân phải di cư sang Thái Lan lánh nạn. 

Từ những năm 1950 – 1954, Đại Đức Thích Thiện Liên có nhân duyên hoằng pháp tại xứ Lào đã về Chùa Bàng Long cùng với Hội Việt Kiều đứng lên phục dựng lại Chùa. Sau khi phục hồi chùa xong, đại đức Thích Thiện Liên lại tiếp tục bản nguyện của mình đi du hóa khắp nơi không trụ lại chùa Bàng Long.

Năm 1955, ông Trịnh Văn Phú, nguyên Hội trưởng Hội Phật Giáo Việt Kiều Viêng Chăn, nguyên trưởng ban sáng lập Chùa Bàng Long sau đợt di cư trở về thấy chùa trống vắng không có người trụ trì, nên ông đã cùng bà con kiều bào Việt Nam tại Viêng Chăn làm đơn gửi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam thỉnh cầu Thượng Tọa Thích Nhật Liên về Trụ Trì chùa Bàng Long đời thứ Ba từ năm 1956 đến 1969. Trong thời gian trụ trì chùa Bàng Long, Thượng tọa Thích Nhật Liên đã thỉnh được Thượng tọa Thích Thanh Tuất, Thượng tọa Thích Quảng Thiệp và Hòa thượng Thích Trung Quán cùng chung lo Phật sự tại chùa Bàng Long và đã trùng tu lại ngôi chính điện, mua đất thành lập nghĩa địa Phật giáo dựng chùa Đại nguyện tại đây để làm nơi gửi sắc thân cho các kiều bào Việt Nam sau khi quy tiên chầu Phật


           Do sự điều động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vào năm 1969 Thượng tọa Thích Nhật Liên đã hồi hương đảm trách công việc Phật sự tại quê nhà. Trước khi về nước, Thượng tọa Thích Nhật Liên đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Trung Quán, khi đó đang giữ cương vị Thượng Thủ Chùa Bàng Long lên làm Trụ Trì chùa Bàng Long đời thứ Tư, để tiếp tục sự nghiệp hoằng dương Phật pháp tại nơi đây.

Kể từ năm 1969 – 1978, Hòa thượng Thích Trung Quán trên cương vị trụ Pháp Vương gia, trì Như Lai tạng, Ngài đã đặt nặng về công việc nghiên cứu dịch thuật và hoằng hóa, nhằm nâng cao nhận thức về Phật học cho các Tăng Ni và Phật tử, nên đã mở nhiều khóa tu học tại chùa Bàng Long và nhiều nơi trên đất nước Lào. Đặc biệt, Ngài có hạnh nguyện tự tay đắp tượng Phật để tôn thờ, bởi thế hầu hết những pho tượng đang tôn thờ tại các ngôi chùa mà Ngài từng làm trụ trì hay đến hoằng hóa, đều do đích thân Ngài đắp, như chùa Bàng Long - Viêng Chăn, Chùa Phật tích - Luangphabang, chùa Thanh Quang và chùa Long Vân - Pakse, Chùa Nhân Vương và Pháp Vương - Pháp Quốc. Trong khoảng thời gian gần 10 năm hoằng hóa tại xứ Ai Lao, Ngài đã được rất nhiều người ở nhiều nơi mến mộ tìm đến quy y, học hỏi và xuất gia tu hành; nhờ vậy, mà chùa Bàng Long đã trở thành trung tâm của Phật giáo Việt Nam tại Ai Lao, có hiệu là: “Chùa Trung Ương Bàng Long” và “Như Lai Sở Đô”.

Khoảng giữa năm 1978, Hòa thượng Thích Trung Quán nhận lời thỉnh cầu từ hội Phật tử Âu Châu, nên Ngài đã tạm thời giao trách nhiệm trông giữ chùa Bàng Long cho hai đệ tử là Sư cô Thích Đàm Ngọc và Sư cô Thích Đàm Quy để sang Châu Âu hoằng dương Phật pháp. 

Năm 2003, Hòa thượng Thích Trung Quán thuận theo lý vô thường đã xả bỏ huyễn thân trở về pháp thân, viên tịch vào ngày 01/04/2003 tại Pháp Quốc. Từ đó cho tới nay, Chùa Bàng Long vắng bóng sư trụ trì, do khi Hòa thượng Thích Trung Quán ra đi, chưa chính thức bàn giao cương vị trụ trì chùa Bàng Long cho ai.Những năm gần đây, do hai Sư cô Thích Đàm Ngọc và Sư cô Đàm Quy niên cao, sức khỏe suy giảm, khiến chùa Bàng Long bị trầm lắng, thiếu người đứng đầu chỉ đạo điều hành, nên nhiều vấn đề bất ổn diễn ra nơi chùa. Trước thực trạng trên, Hội Người Việt tại thủ đô Vêng Chăn, Sư cô Thích Đàm Quy đương cơ chùa Bàng Long, cùng chư Tăng Ni là những người từng xuất gia tu học với Hòa thượng Thích Trung Quán tại chùa Bàng Long giai đoạn 1970 – 1989 đã đồng lòng làm đơn thỉnh nguyện Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Đại Sứ Quán Việt Nam tại Lào, cầu thỉnh Thượng tọa Thích Thọ Lạc về Trụ Trì chùa Bàng Long.


Đáp lại thỉnh nguyện trên, sau khi nhận được các văn bản đồng thuận của các cơ quản lý nhà nước Lào và Việt Nam, ngày 12 tháng 09 năm 2014, Ban thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chính thức ra Quyết Định công cử Thượng tọa Thích Thọ Lạc – là Ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng sơn môn Tổ đình Kim Liên, là Sự đệ của Hòa thượng Thích Trung Quán lãnh trách nhiệm Trụ Trì Chùa Bàng Long tại thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, để quản lý, điều hành, hướng dẫn Phật pháp và phục vụ tín ngưỡng tâm linh cho các Phật tử và cộng đồng người Việt Nam tại Lào, theo đúng tinh thần Phật pháp, Pháp luật của nhà nước và hiến chương của Giáo hội.  Trên đây là bản Lược Sử về sự hình thành và phát triển của ngôi chùa Bàng Long do cộng đồng người Việt Nam làm chủ, kiến lập trên đất nước Lào từ năm 1942 đến nay. 

Bản lược sử chùa Bàng Long này, do Thượng tọa. Tiến sĩ Thích Thọ Lac - Trụ trì Chùa Bàng Long và Ông Đào Minh Châu – Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn, biên soạn, ngày 09 tháng 01 năm 2017, tại chùa Bàng Long, thủ đô Viêng Chăn. Dựa trên các cứ liệu do chính các bậc tiền bối có công sáng lập và trụ trì chùa Bàng Long lưu bút, như Bản xác nhận về chủ quyền chùa Bàng Long - Vientiane của ông Trịnh Văn Phú, Nguyên Hội trưởng Hội Phật giáo Việt Kiều Viêng Chăn, nguyên Trưởng ban sáng lập chùa Bàng Long và Hòa thượng Thích Nhật Liên, nguyên trụ trì đời thứ 3 chùa Bàng Long.                                 Viêng Chăn, Ngày 09/01/2017

        Trụ trì Chùa Bàng Long                                                       Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Viêng Chăn

    Thượng tọa.TS.Thích Thọ Lạc                                                                     Đào Minh Châu                                        
 
 Bản để in
Các bài đã đăng:
TỔ ĐÌNH KIM LIÊN