TỔ ĐÌNH KIM LIÊN
Kiến tạo Phật trường, hoằng dương chính Pháp
Chùa Bàng Long Tổ Chức Lễ Vu Lan
17/10/2017 - 04:26:54 PM
ĐẠI LỄ VU LAN CHÙA BÀNG LONG THỦ ĐÔ VIÊNG CHĂN – LÀO. Xem tiếp
Chủa Bàng Long - Quá Khứ và Hiện Tại
13/10/2017 - 08:09:32 PM
Viêng Chăn - CHDC Lào Xem tiếp
  • 1
TỔ ĐÌNH KIM LIÊN