TỔ ĐÌNH KIM LIÊN
Kiến tạo Phật trường, hoằng dương chính Pháp
Bổ nhiệm trụ trì, khởi công xây dựng chùa Cao Sơn
10/10/2017 - 03:09:14 PM
Ngày 19/02/Bính Thân (27/03/2016) chùa Cao Sơn, Ninh Bình đã tổ chức lễ bổ nhiệm trụ trì và động thổ khởi công xây dựng chính điện Xem tiếp
  • 1
TỔ ĐÌNH KIM LIÊN