TỔ ĐÌNH KIM LIÊN
Kiến tạo Phật trường, hoằng dương chính Pháp
Ninh Binh: Giới Đàn Đức Huy truyền giới cho giới tử
05/10/2017 - 02:53:49 PM
Sáng ngày 7 tháng 12 năm 2013 tức ngày 5 tháng 11 năm Quý tỵ, - Giới đàn Đức Huy tại tổ đình Kim Liên – xã Đồng Hướng – Kim Liên – Ninh Bình chính thức đăng đàn thụ giới cho các giới tử. Xem tiếp
TỔ ĐÌNH KIM LIÊN