Ngày 4/3 năm 2011 nhằm ngày 30-1 âm lịch, tại khóa tu Bát Quan trai đạo tràng chùa Yên Phú gồm có 300 phật tử, nhà chùa đã tổ chức chúc thọ các phật tử cao tuổi (từ 60 đến 80), khen thưởng các phật tử tinh tấn tu hành và hộ trì Phật pháp. Nhân dịp này, nhà chùa còn làm lễ  hằng thuận cho một đám cưới."/> Ngày 4/3 năm 2011 nhằm ngày 30-1 âm lịch, tại khóa tu Bát Quan trai đạo tràng chùa Yên Phú gồm có 300 phật tử, nhà chùa đã tổ chức chúc thọ các phật tử cao tuổi (từ 60 đến 80), khen thưởng các phật tử tinh tấn tu hành và hộ trì Phật pháp. Nhân dịp này, nhà chùa còn làm lễ  hằng thuận cho một đám cưới."/>
02:54 | 05/10/2017 (GMT+7)

Chùa Yên Phú với nhiều hoạt động Phật sự sôi động

Ngày 4/3 năm 2011 nhằm ngày 30-1 âm lịch, tại khóa tu Bát Quan trai đạo tràng chùa Yên Phú gồm có 300 phật tử, nhà chùa đã tổ chức chúc thọ các phật tử cao tuổi (từ 60 đến 80), khen thưởng các phật tử tinh tấn tu hành và hộ trì Phật pháp. Nhân dịp này, nhà chùa còn làm lễ  hằng thuận cho một đám cưới.

 

Tin và Ảnh: Minh Ngọc

 Bản để in
TỔ ĐÌNH KIM LIÊN