TỔ ĐÌNH KIM LIÊN
Kiến tạo Phật trường, hoằng dương chính Pháp
Sáng Đạo Trong Đời TỔ ĐÌNH KIM LIÊN
Địa chỉ: Đồng Hướng - Kim Sơn - Ninh Bình
Điện thoại: 0975 179 517  (Trí Không)
0916 993 089  (Minh Định)
Email: chuadaitue@gmail.com
Website: www.sangdaotrongdoi.vn
Vui lòng nhập vào Tiếng Việt có dấu:
Họ và tên: *
Địa chỉ:
Điện thoại:*
Email: *
Tiêu đề: *
Nội dung: *


  

TỔ ĐÌNH KIM LIÊN