TỔ ĐÌNH KIM LIÊN
Kiến tạo Phật trường, hoằng dương chính Pháp
03:47 | 05/10/2017 (GMT+7)

Cúng lễ cần phải giữ giới sát (Chân Như)

Trong kinh điển của Phật dậy không thấy chỗ nào là sát sinh để cầu phúc cả, chỉ thấy nói là " phóng sinh tu phúc" mà thôi.

Khắp thế giới từ xưa đến nay, không cứ tôn giáo nào phần nhiều lấy sự cầu nguyện mà dìu dắt cho người vào đạo, đem lòng tín ngưỡng để làm nơi an thân lập mệnh. Đạo Phật tuy có nhiều giáo lý nhiệm mầu cao siêu hơn các đạo khác, như là Thiền tông " Trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật" song rất ít người ngộ được, trong muôn người cũng chỉ một hai người là cùng. Vì thế mà trong cửa pháp phương tiện phải mở ra nhiều môn để cho nhiều người dễ theo, dễ khởi tâm kính tín. Vì có lòng kính tín thì dần dần mới hiểu được đạo, mới biết được chỗ huyền diệu, cũng như người khát nước nếu như mình không uống thì sẽ không bao giờ hết khát.

Sự cúng lễ sám hối cầu nguyện cũng là một việc rất quan trọng, rất cần yếu để cho người tin theo, vì đã cúng lễ tất phải có lòng chí thành, có lòng chí thành cầu nguyện làm việc gì cũng được hanh thông, còn sám hối thì có hai nghĩa:

1. Sám là sám những tội lỗi mình đã trót làm chủ quan hay khách quan.

2. Hối là hối cải từ nay không dám làm nữa, sự ác tức là sự xấu, sự mình không muốn ai đem những sự ấy đối đãi với mình, bắt mình phải chịu.

Mà sự ác ở đời không sự gì ác hơn là sự sát hại, vì lòng yêu sự sống sợ cái chết thì hết thảy mọi người ai cũng sợ và các loài động vật cũng không ngoài yếu tố đó.

Chúng ta cứ suy ghĩ ngay từ chính chúng ta mà ví dụ như chúng ta không may bị tai nạn trầy da chảy máu, hay gẫy tay gẫy chân thì chúng ta suýt xoa kêu trời kêu đất, gọi cha gọi mẹ đấy là cái đau xoàng, thế mà chúng ta nỡ lòng nào lại đang tay giết hại những sinh mệnh khác để cúng bái cầu nguyện lấy phúc cho mình thì thật trái hẳn với đạo lý của đạo phật.

Trong kinh điển của Phật dậy không thấy chỗ nào là sát sinh để cầu phúc cả, chỉ thấy nói là " phóng sinh tu phúc" mà thôi. Mà không hiểu tại sao người ở xứ ta theo đạo Phật đã lâu, lại không mấy người làm đúng như giáo lý của Phật đã dậy; như việc sát sinh là việc đại ác trong thiên hạ, mà làm ác tất gây nghiệp báo đời đời kiếp kiếp về sau, thế mà lại toan cầu phúc, lấy sống lâu, lấy giầu sang thì thật không hợp, nếu làm như thế có lẽ chỉ cầu tội chứ không phải là cầu phúc. Ta có thể xem ngay những việc mắt thấy tai nghe có thể tin được, thường thường có người bị bệnh lập đàn nọ tràng kia tụng kinh lễ bái niệm Phật, song lại không chịu nhất tâm tin Phật, lại bày đặt ra sát sinh rượu chè, cầu khấn cúng vái ma quỷ, nên có người cúng lễ chưa xong mà người bệnh đã tắt hơi thở, thành ra cầu sống lâu lại ra hoá ra chết yểu, lại có người có lòng hiếu thảo nghĩ đến cha mẹ tổ tiên, lập đàn tụng kinh siêu độ mong cho các linh hồn được giải thoát thế mà phần nhiều các đàn chay từ khi vào đàn cho đến khi mãn đàn thấy dâng lên không biết nhiêu là rượu thịt, mà trong kinh Phật dậy tối kị rượu thịt và các thứ hành tỏi, nếu người nào ăn những thứ đó hoặc dâng lên cúng các thứ đó mà tụng kinh lễ bái thì chư Phật cùng các vị Thánh hiền đều xa lánh hết chỗ đó, chỉ còn các tà ma quỷ mị đến hưởng thụ xong rồi giáng tai giáng vạ cho chủ mà thôi, vì thế mà có nhiều nhà cúng lễ xong được ít lâu thì cửa nhà sa sút không được như trước.

Tục ngữ có câu " ở yên không lành, canh phải tội" là vì làm chay mà lại sát sinh, vì sát sinh nên mới phải tội, không những mình giết mình phải tội mà thôi, các vong linh cũng phải mang thêm tội nữa. Trong kinh Địa Tạng có nói: " ví như một người đi đường xa đã mệt, người đó phải gánh 100 cân rồi, lại gặp 1 người quen gửi thêm một ít đồ vật nữa, như thế có khổ hay không? Các vong kia cũng thế, khi còn sống mình đã gây ra bao nhiêu nghiệp thì tự mình phải mang lấy, nay chết đi người thân thích lại vì mình mà sát hại sinh linh gây thêm tội, chứ không có gì là lợi ích cho vong cả". Xét thế thì đủ rõ là cúng lễ cần phải giữ giới sát, mới được hưởng phần phúc lợi, cốt sao phải có lòng thành hương thơm hoa tươi quả đẹp đèn sáng dâng cúng chư Phật chư Thánh hiền để biểu tấc thành, thì mới mong chứng được phúc quả.

Vì hương là tâm hương, đăng là tâm đăng, để dãi bầy tấm lòng chí thành trong sạch sáng tỏ cũng như tâm của chư Phật, chư Thánh, tâm của các Ngài lúc nào cũng sáng tỏ, không có gì có thể làm mờ ám, nên mình lễ các Ngài để nhìn vào gương của các Ngài để tâm mình được dung thông cùng với chư Phật, mà nhận lại được cái tâm sáng suốt sẵn có từ vô thỷ bị vô minh che lấp đã lâu. Trong kinh Lăng Nghiêm nói: " Nếu không bỏ được nghiệp sát sinh mà tu hành thiền định ấy cũng chỉ như người đút nút lấy tai mình rồi kêu to lên, lại muốn không ai nghe tiếng ", như thế thì sát sinh mà cúng lễ lại càng nhiều tội, chứ không có phúc ở đấy.

 Bản để in
TỔ ĐÌNH KIM LIÊN