TỔ ĐÌNH KIM LIÊN
Kiến tạo Phật trường, hoằng dương chính Pháp
02:54 | 05/10/2017 (GMT+7)

Hà Nội: Ngày thứ nhất đại lễ khánh thành chùa Yên Phú

Ngày 19 tháng 11 năm 2011 là ngày đầu tiên của chương trình khánh thành Ngôi Đại Hùng Bảo Điện tại chùa Yên Phú, xã Liên Ninh – huyện Thanh Trì – Thành phố Hà Nội.Suốt 1 tuần lễ,Quý Thầy và Quý Phật tử đã gấp rút chuẩn bị và hoàn thiện các khâu tổ chức, trang trí, truyền thông đến các khóa lễ đều được lên kế hoạch và chuẩn bị kĩ lưỡng.
Đúng 7h00, ĐĐ. Thích Minh Chính đã tụng giới và truyền giới bát quan trai cho Quý Phật tử.

Tiếp sau khóa lễ truyền Bát quan trai là nghi lễ Tuần cúng Tổ,Tuần cúng Phật.
Vào lúc 10h00 chư Tăng chùa Yên Phú đã cử hành nghi thức trao truyền Tam quy và Ngũ giới.
Cuối buổi lễ, Quý Thầy trong Ban tổ chức đã gửi tặng đến Quý Phật tử một phần quá pháp bảo bao gồm: Sách Tam quy ngũ giới (HT.Thích Thanh Từ,1 chuỗi tràng hạt và một bức ảnh Phật).

Đầu giờ chiều là nghi thức cúng tịch trừ cấm giới và tuần cúng điền hoàn long mạch.

Đặc biệt, lúc 16h00 Ban tổ chức đã cung nghênh ngọc xá lợi Phật và Thánh tăng từ chùa Hòe Nhai về chùa Yên Phú.
Từ đầu xã Liên Ninh, hàng trăm thành viên trong Ban cung nghinh và hơn hai ngàn nhân dân và tín đồ Phật tử đã tận hưởng niềm vui và hạnh phúc khi một phần Kim thân của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni đã được an vị tại Đại Hùng Bảo Điện Yên Phú Cổ Tự.

Tối cùng ngày, Ban nghi lễ đã làm lễ an vị khai quang Phật tượng và cử hành nghi lễ dâng Đàn lục cúng mông sơn.

Những hoạt động ngày thứ nhất đã thành công thập phần viên mãn lúc 23h00 cùng ngày.
Sau đây là những hình ảnh từ ngày hoạt động thứ nhất:

Tam Bảo chùa Yên PhúGấp rút hoàn thiên những công đoạn cuối cùng

Cổng Tam quan

Bé thơ chắp tay cung kính

Quý Phật tử buổi lễ quy yGiờ thọ trai


Đoàn cung nghinh Xá lợi Phật Bản để in
TỔ ĐÌNH KIM LIÊN