TỔ ĐÌNH KIM LIÊN
Kiến tạo Phật trường, hoằng dương chính Pháp
03:04 | 05/10/2017 (GMT+7)

Kỷ yếu tưởng niệm Đức đệ nhất Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận (1897- 1993)

Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Thống nhất Phật giáo năm 1981 và thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một sự kiện chói lọi trong trang sử vàng của Phật giáo Việt Nam, và sự kiện Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận, bậc xuất trần thượng sĩ, bậc tùng lâm thạch trụ, cao tăng thạc đức với đầy đủ “Đạo, Học, Hạnh, Nghị” được suy tôn Pháp chủ - ngôi vị tối cao của Phật giáo Việt Nam đã chứng tỏ sự kế thừa xứng đáng mạch Phật pháp, truyền thừa xứng đáng những di sản mà Lịch đại tổ sư Phật giáo Việt Nam đã để lại suốt 2000 năm qua.

Xin trân trọng giới thiệu!

 Bản để in
Videos
Chưa có dữ liệu
TỔ ĐÌNH KIM LIÊN