TỔ ĐÌNH KIM LIÊN
Kiến tạo Phật trường, hoằng dương chính Pháp
08:35 | 14/10/2017 (GMT+7)

Lễ sám hối thường kỳ tại Tùng lâm Diệc cổ

Ngày 29-5- Đinh Dậu tại Tùng Lâm Diệc Cổ đã diễn ra lễ Sám hối thường kỳ với sự tham gia của qúy phật tử đạo hữu tp Vinh .
Trong kinh có dạy:  “Người có lỗi lầm mà biết sám hối, người đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian, là vầng trăng ra khỏi mây mù”. 
Thật vậy bởi có nhận thức được lỗi lầm của mình thì ta mới biết sửa lỗi để dừng tội. Ngược lại nếu vô minh, cố chấp thì sẽ vô tư tiếp tục tạo tội. Cũng chính từ những ý nghĩa sâu sắc và có tác dụng tuyệt vời như vậy mà không kể đến ngày tuần 14-15, 29, 30 hàng tháng quý phật tử đạo hữu vẫn thường về chùa để sám hối và trong lòng như được gội rửa và làm vơi nhẹ đi các phiền não  của mỗi chúng ta.
sau là một số hình ảnh đêm sám hối
 
 Bản để in
TỔ ĐÌNH KIM LIÊN