TỔ ĐÌNH KIM LIÊN
Kiến tạo Phật trường, hoằng dương chính Pháp
03:01 | 05/10/2017 (GMT+7)

Mãi mãi tri ân Phật Mẫu Đại Tuệ (thơ)

Đỉnh ấy ngàn xưa gọi Thăng Thiên

Lưu truyền trang sử Phật Thánh Tiên

Trời đất giao hòa cùng non nước

Địa linh nhân kiệt sáng ngời tên .

 

Đại Tuệ Phật quang giáng xuống trần

Hóa thành  khối đá  ấy linh thiêng

Đá chuông , đá mõ , bàn cờ đá

Ao sen , giếng nước cổ thần tiên …

 

Đại Tuệ Phật Mẫu độ muôn dân

Dắt hàng Tiên Đế đuổi ngoại xâm

Giữ trọn an bình cho đất nước

Sơn hà rạng rỡ mãi ngàn năm …

 

Tri ân đấng Phật Mẫu Đại Tuệ

Từng bước phù trì nước Nam ta

Linh ứng Tiên Đế mưu thần tốc

Dẹp giặc , giữ yên cõi nước nhà .

 

Hắc Đế khai dựng Chùa Đại Tuệ

Vương Hồ tái tạo nên bảo điện

Truyền dậy cháu con phải phụng thờ

Tấc dạ tri ân bậc Đại Giác  .

 

Quang Trung từng ngự non thiêng ấy

Cảnh Thịnh thoát tục bao năm tháng

Từ đó thành danh núi Đai Huệ

Gủi chọn niềm tin vào Phật Mẫu

 

Ngày nay đất nước đã an bình

Phật Mẫu Đại Tuệ mãi anh linh

Độ cho con cháu hằng hưng vượng

Lòng thành kính cẩn Phật chứng minh .

 

 

                                      Hà Nội 25-2-Tân mão

                 Bảo Nhân Thoại con xin tạ ơn PHẬT BÀ ĐẠI TUỆ

            Có điều gì sơ suất , nhầm lẫn con xin Phật Bà lượng thứ

 Bản để in
TỔ ĐÌNH KIM LIÊN