TỔ ĐÌNH KIM LIÊN
Kiến tạo Phật trường, hoằng dương chính Pháp
09:37 | 01/01/2018 (GMT+7)

Nghệ An - Chùa Đại Tuệ tổ chức Lễ Vía Phật Di A Di Đà

Trong mùa khánh đản của Đức Phật A Di Đà. Chúng con về đây bên nhau dưới mái chùa Đại Tuệ. Cùng nhau vang lên câu kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ và thắp nên ánh sáng phá tan vô minh, soi rọi những bước chân trên con đường đang đi - Đạo Phật.


Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kinh thưa quý độc giả ! Hoà chung không khí trên cả nước đang đón chào Lễ Vía Phật A Di Đà đản sinh , thị hiện . Với tấm lòng từ bi vô lượng , Ngài đưa ra pháp môn niệm Phật hồng danh để thu nhiếp thân tâm về với chính niệm . Để từ đó an trú trong Định mà phát sinh ra Trí Tuệ ngõ hầu cắt đứt hết các phiền não lậu hoặc. Hơn nữa với Pháp môn Niệm Phật , các hành giả được tăng trưởng công đức góp phần làm tư lương trên lộ trình giải thoát. Quả là Pháp môn vi diệu thời đại khoa học công nghệ thế kỷ 22 hiện nay, qua buổi lễ mong rằng các hành giả đang tu tập sinh hoạt tại Chùa Đại Tuệ , dưới sự hướng dẫn của Thượng Toạ Trụ Trì sẽ thấm nhuần hạnh nguyện và giáo pháp của Đức Phật A Di Đà , từ đó phát tâm Đại Thừa dũng mãnh trên con đường Đạo , để sớm về miền Tịnh Lạc .

Sau đây là một số hình ảnh ghi lại trong đêm 15 /11/ Đinh Dậu về lễ Vía Phật A Di Đà :Tổ Chức : Đại Đức Thích Minh Thanh 
 Bản để in
TỔ ĐÌNH KIM LIÊN