TỔ ĐÌNH KIM LIÊN
Kiến tạo Phật trường, hoằng dương chính Pháp
Thiền tập trong ngành Tâm lý trị liệu của Hoa Kỳ (Thích Hạnh Tuấn)
05/10/2017 - 03:47:13 PM
Trong Phật giáo, thiền tập làm lắng đọng dòng tâm thức đang bị tán loạn, đưa tâm tư trở về niềm an định tự do thoải mái, sân hận được diệt hẳn và chỉ có sự bình an hiển lộ. Thực tập thiền như vậy là chúng ta đang nuôi dưỡng một thân thể bình an, tươi mát phát nguồn từ một tâm thức lắng dịu trong sáng. Xem tiếp
Hạnh phúc và phước đức trong Thiền quán  (Thích Thái Hòa)
05/10/2017 - 03:47:12 PM
Ta nguyện đem tâm ấy, mà an trú vào nghĩa “không” của tất cả pháp, khiến cho tâm ý của ta không bị khuynh động bởi cái sinh và cái diệt, bởi cái có và cái không, bởi cái đến và cái đi, bởi cái tan và cái tụ, bởi cái đồng nhất và cái dị biệt của vạn hữu. Xem tiếp
Tín nguyện hạnh (Hải Nguyện)
05/10/2017 - 03:47:11 PM
Người tu hành theo tông Tịnh Độ, trong tâm nhất định phải kiên định một lòng tin, tin rằng thật có thế giới Tây phương Cực Lạc, tin vào công đức y báo, chánh báo của đức Phật A-di-đà, tin vào sức bổn nguyện từ bi của đức A-di-đà, Ngài dùng pháp môn phương tiện để tiếp dẫn chúng sanh. Xem tiếp
Bản nguyện niệm Phật (Định Huệ)
05/10/2017 - 03:47:10 PM
Một mai hơi thở không hít vào thì mọi việc đều chẳng phải do ta có thể khống chế! Có thể nào nhất định nhờ được người khác ‘trợ niệm’ chăng! Vì thế lúc bình thường cần phải chuẩn bị trước mới tốt, nghĩa là có tín tâm chân thật đối với bản nguyện danh hiệu Phật A-di-đà. Đây mới là việc trọng yếu hơn hết trong một đời người! Xem tiếp
Thiền và tình yêu (Bùi Nguyễn Quí Anh)
05/10/2017 - 03:47:09 PM
Không ít người cho rằng tình yêu là không thể cho đến khi nào mọi mong muốn đều được thỏa mãn. Tuy vậy, cũng chính những người này không thôi sửng sốt khi nhận thấy rằng mọi mong muốn đó không hề đảm bảo sự hạnh phúc. Mà trái lại, chúng còn là trở ngại cho tình yêu trong trắng tinh khôi. Xem tiếp
Pháp môn Tịnh Độ trong kinh điển Pàli (Toại Khanh)
05/10/2017 - 03:47:08 PM
Trong bài viết này ta thử tìm hiểu vấn đề qua kinh điển Pàli, nguồn giáo lý căn bản của Phật Giáo Nam phương, xem sao. Dĩ nhiên, trong Tam Tạng Pàli cũng có khái niệm Tịnh Độ (nếu ta muốn gọi thế) với những những trình bày thật rõ ràng về cảnh giới này, những cư dân ở đó và con đường dẫn đến cảnh giới Tịnh Độ, tức phép cầu vãng sanh theo kinh điển Nam Truyền. Xem tiếp
Sự tương quan giữa Bát nhã và Thiền tông (Thích Thanh Từ)
05/10/2017 - 03:47:07 PM
Các Thiền viện của chúng tôi trước khi sám hối phải tụng một biến Bát-nhã Tâm Kinh. Sau khi xả thiền cũng tụng một biến Bát-nhã Tâm Kinh. Nhiều người hỏi tại sao không tụng kinh khác mà lại tụng Bát-nhã Tâm Kinh. Bởi vì Bát-nhã Tâm Kinh là một bài kinh rất thiết yếu cho người tu Phật, chẳng những tu Thiền mà tu Tịnh, tu Mật đều quí cả. Xem tiếp
NĂM LỜI KHUYÊN DẠY VỀ "THIỀN ĐỊNH" BẰNG HÀNH ĐỘNG (Hoang Phong chuyển ngữ)
05/10/2017 - 03:47:05 PM
Trí tuệ giúp chúng ta vượt lên trên những sự méo mó đó để nhìn thấy bản chất đích thật của mọi hiện tượng. Thực hiện được Trí Tuệ để quán thấy những thứ ấy một cách trực tiếp bằng trực giác là cứu cánh của sự luyện tập, hoặc bằng phép thiền định ngồi yên hoặc bằng phép thiền định hành động. Xem tiếp
Nguyên lý căn bản của Đạo Phật (Thích Nhất Hạnh)
05/10/2017 - 03:46:26 PM
Đứng trước vạn tượng bao la, và nhìn lại bản-thân mình, con người khát-khao được hiểu biết. Hiểu biết để được thỏa mãn, và hiểu biết để sống cho đáng sống. Chính khuynh-hướng muốn tìm hiểu ấy đã làm nẩy sinh ra triết học.   Xem tiếp
Phật học chính cương (Thái Hư đại sư)
05/10/2017 - 03:46:25 PM
Một lần sống, một lần chết chẳng qua là một thứ giả tướng biến-hóa của dòng sinh mệnh. Hết thảy sự vật đều như thế, nghĩa là nó biến-hóa từng giờ từng phút mà lại nối tiếp nhau mãi mãi không dứt. Hiểu rõ đạo lý ấy là khả dĩ phá trừ được rất nhiều mê- hoặc. Xem tiếp
Videos
Chưa có dữ liệu
TỔ ĐÌNH KIM LIÊN