TỔ ĐÌNH KIM LIÊN
Kiến tạo Phật trường, hoằng dương chính Pháp
Những nguyên lý căn bản trong triết học Phật giáo (Junjiro Takakusu)
05/10/2017 - 03:46:24 PM
Ngay trong thời tại thế, Phật đã tự do toàn vẹn trong hoạt động tri thức, và khi Ngài còn là một con người, Ngài đã giác ngộ vượt lên người. Còn phải có tự do nào hơn nữa để Ngài phải đi vào cảnh giới vô vi của Niết bàn? Xem tiếp
Giới thiệu đạo Phật  (Tỳ khưu Bodhicitto)
05/10/2017 - 03:46:23 PM
Mỗi người là chủ của mình. Con đường tu học là con đường tự nỗ lực, không cần các điều cầu xin thần linh hay mê tín dị đoan. Con người có khả năng cải thiện cho đời sống của chính họ và đạt đến mục đích tối hậu qua các cố gắng tinh tấn của chính mình. Xem tiếp
Tự mình thắp đuốc lên mà đi (Lam Yên)
05/10/2017 - 03:46:21 PM
Sau khi đức Phật nhập diệt, vì e ngại giáo pháp sẽ bị thất truyền và xuyên tạc nên chư vị La-hán đã triệu tập các cuộc kiết tập để đọc lại những lời dạy của Ngài suốt 45 năm truyền đạo từ Câu-thi-na cho đến Ta-la song thọ. Những lời giảng huấn ấy được dịch ra rất nhiều thứ tiếng theo từng thổ ngữ của mỗi quốc gia nhưng vẫn mang một giá trị tối thượng, gồm thâu những tinh hoa về luân lý đạo đức, nhân bản của nhân loại. Xem tiếp
Thâm nhập Không môn  (Thích Trí Quảng)
05/10/2017 - 03:46:21 PM
Đức Phật Niết bàn, các Thầy tìm Phật ở đâu? Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời để lại cho chúng ta những dấu vết rất đặc biệt, đó là Đức Phật có một cơ thể rất khỏe mạnh, có trí tuệ tuyệt vời và một sự nghiệp vĩ đại là tám muôn bốn ngàn pháp chuyển hóa được tám muôn bốn ngàn phiền não trần lao của chúng sinh trong sanh tử. Xem tiếp
ĐẠO PHẬT LÀ ĐẠO YÊU ĐỜI (Tâm Minh Ngô Tằng Giao)
05/10/2017 - 03:46:20 PM
Khi nghe Đạo Phật nói “đời là bể khổ”, nhiều người đã hiểu lầm rằng Đức Phật có quan niệm bi quan. Sự thật không phải như vậy. Từ điển đã định nghĩa bi quan là “có thói quen nghĩ rằng cái gì sắp xảy đến đều là xấu cả, đều đáng chán và không tin tưởng ở tương lai” hoặc bi quan là “chán nản, không tin tưởng, hoặc mất niềm tin vào hiện tại, tương lai”.   Xem tiếp
An Trú Nơi Cô Tịch là Thực Hành Của Một Bồ Tát (Thanh Liên trích dịch)
05/10/2017 - 03:46:19 PM
Khi từ bỏ những nơi chốn không thuận lợi, những cảm xúc hỗn loạn dần dần phai nhạt; Khi không có những phóng dật, các hoạt động tích cực phát triển một cách tự nhiên; Khi sự tỉnh giác trở nên trong trẻo hơn, niềm tin nơi Giáo Pháp tăng trưởng – An trú nơi cô tịch là thực hành của một Bồ Tát. Xem tiếp
Nhân Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm 19/9 ÂL, Học Theo Hạnh Ngài Hiến Tặng Năng Lực Không Sợ Hãi (Quảng Tánh)
05/10/2017 - 03:46:18 PM
Thí Vô Úy Giả là một trong những Thánh hiệu của Đức Bồ tát Quán Thế Âm. Vô úy có nghĩa là không sợ, thí vô úy giả là người hiến tặng năng lực không sợ hãi. Không run sợ, hết lo lắng là niềm an vui, hạnh phúc nhất trên đời, và người có năng lực giúp chúng ta an ổn, bất động trước mọi biến động của cuộc sống chính là Mẹ hiền, Đức Bồ tát Quán Thế Âm. Xem tiếp
PHẬT GIÁO : TÔN GIÁO, TRIẾT HỌC, LUÂN LÝ HAY KHOA HỌC ? (Hoang Phong)
05/10/2017 - 03:46:16 PM
Tôi không hề quan tâm đến chữ ism (...isme) [tức là chữ ...giáo trong từ tôn giáo]. Khi Đức Phật thuyết giảng Dharma [Đạo Pháp], Ngài không hề nói đến chữ ism mà chỉ thuyết giảng về một cái gì đó mà mọi tầng lớp con người đều có thể hấp thụ được : đấy là một nghệ thuật sống...[...]. Phải làm thế nào để trở thành một con người tốt – đấy mới chính là điều quan trọng. Xem tiếp
Những điều cốt yếu của Phật Pháp (Truyền Bình)
05/10/2017 - 03:46:14 PM
Trong tác phẩm Thành Duy thức luận (成唯識論 ) của đại sư Huyền Trang, tập họp và biên dịch từ các tác phẩm duy thức học của các Bồ-tát Thế Thân (世親 Vasubandhu) và Vô Trước (無著 Asanga) người Ấn Độ, có một câu đúc kết rất rõ ràng và rất sâu sắc : “Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức” ( Ba cõi Dục giới, Sắc giới, Vô Sắc giới chỉ là tâm, tất cả sự vật vô hình, hữu hình trong pháp giới, trong vũ trụ đều chỉ là thức). Xem tiếp
Tinh thần tự do của Phật giáo (Thích Thanh Từ)
05/10/2017 - 03:46:13 PM
Nói đến “Tinh thần tự do của Phật giáo” là đề cập đến một vấn đề bao la sâu thẳm, chúng ta chỉ có thể nêu lên đây những quan điểm để nhận thức mà thôi. “Tất cả nước biển đều thuần một vị, vị mặn. Tất cả giáo lý của ta chỉ thuần một vị, vị giải thoát”, lời Phật dạy. Xem tiếp
Videos
Chưa có dữ liệu
TỔ ĐÌNH KIM LIÊN