TỔ ĐÌNH KIM LIÊN
Kiến tạo Phật trường, hoằng dương chính Pháp
Bốn pháp mang đến an lạc đời sau cho người cư sĩ
26/11/2017 - 07:25:31 AM
Trong khi làm việc kiếm sống, dù thu nhập mỗi người có nhiều ít khác nhau nhưng ai cũng nghĩ đến việc lưu một chút của để dành, tiết kiệm nhằm phòng thân, gặp lúc ốm đau bất trắc Xem tiếp
Khi con người chết khối nghiệp họ tạo ra sẽ đi đâu ?
17/10/2017 - 04:34:31 PM
Câu hỏi trên, ngoại trừ các bậc Giác ngộ-Giải thoát, còn như phàm phu cấu trược như chúng ta thì làm sao có câu trả lời thỏa đáng. Bởi đây là câu hỏi khó thuộc phạm trù Duy thức luận Xem tiếp
Đạo Phật là gì? (Thích Thiện Hoa)
05/10/2017 - 03:48:08 PM
Ðạo Phật là con đường chơn chánh, hoàn toàn sáng suốt đưa đến bản thể của sự vật, là lý tánh tuyệt đối, lìa tất cả hư vọng phân biệt, mà các đấng giác ngộ hoàn toàn đã phát minh ra. Ðạo Phật gồm tất cả tự lợi và lợi tha, tự giác, giác tha và có công hạnh độ mình, độ người được hoàn toàn thành tựu, rốt ráo viên mãn.  Xem tiếp
Ý nghĩa của Thờ Phật, Lạy Phật, Cúng Phật (Thích Thiện Hoa)
05/10/2017 - 03:48:07 PM
Sự thờ cúng trong các tôn giáo cũng không ra ngoài những lý do đã kể trên. Nhưng ở các tôn giáo, sự thờ cúng có tính cách thường trực và thiết tha hơn, vì các vị Giáo chủ là những bậc có công ơn lớn đối với nhân loại và là những gương sáng mà tín đồ cần đặt luôn luôn ở trước mắt để soi sáng đời mình. Trong các vị Giáo chủ, thì Ðức Phật là Vị được nhiều tín đồ sùng mộ nhất. Sự sùng mộ ở đây biểu hiện trong sự thờ, lạy và cúng Phật. Xem tiếp
Ý nghĩa của Tụng Kinh, Trì Chú,Niệm Phật (Thích Thiện Hoa)
05/10/2017 - 03:48:06 PM
Người Phật tử, nếu chỉ thờ, lạy và cúng Phật, thì cũng chưa có thể gọi là thuần thành. Người Phật tử thuần thành còn phải tụng kinh, trì chú và niệm Phật. Vả lại nếu bỏ qua ba phần sau này, thì ba phần trước là thờ, lạy và cúng khó có thể viên dung cả Sự và Lý được. Xem tiếp
Ý nghĩa của việc ăn chay (Thích Thiện Hoa)
05/10/2017 - 03:48:05 PM
Ăn chay đối với người Phật tử không phải là một sự hiếu kỳ, một sự hiếu danh, một cách đổi món ăn cho ngon miệng, một cách kiêng cữ theo lời dặn của bác sĩ. Ăn chay chính là một phương pháp tu hành rất quan trọng, mà người Phật tử thực hành được nhiều chừng nào thì được nhiều kết quả tốt đẹp chừng ấy.  Xem tiếp
Ý nghĩa của Sám hối (Thích Thiện Hoa)
05/10/2017 - 03:48:04 PM
Nếu chúng ta muốn sống mãi trong cảnh buị nhơ, muốn đắm mình trong tội lỗi, thì không nói làm gì. Nhưng khi chúng ta đã muốn được trong sạch thảnh thơi, muốn trút bỏ tội lỗi cho lòng được nhẹ nhàng, thư thới, thì tất nhiên chúng ta phải tìm phương pháp để trừ cho hết buị bặm, tẩy trừ cho hết tội lỗi. Trong Ðạo Phật, phương pháp tẩy trừ ấy gọi là sám hối. Xem tiếp
Bổn Phận Của Phật Tử Tại Gia (Thích Thiện Hoa)
05/10/2017 - 03:48:02 PM
Trong cuộc sống tầm thường hằng ngày, làm tròn bổn phận có nhiều khi còn khó hơn là ra trận giết quân thù, hay trèo non lội suối. Những công việc khó khăn như bất thường này chỉ cần vận động sự cố gắng và hăng hái trong một khoảng thời gian nhất định, chứ những bổn phận tầm thường hằng ngày, muốn làm cho tròn, phải vận dụng sự kiên nhẫn và cố gắng suốt cả đời. Xem tiếp
Ý nghĩa của việc Quy Y Tam bảo (Thích Thiện Hoa)
05/10/2017 - 03:48:01 PM
Nhưng làm sao để thoát ra được? Ai sẽ là kẻ rủ lòng thương để đưa đường chỉ lối cho chúng ta? Ai là người có đủ phương pháp thần diệu để giúp chúng ta ra khỏi sinh tử luân hồi? Xem tiếp
Ý nghĩa của việc thọ trì Ngũ giới (Thích Thiện Hoa)
05/10/2017 - 03:48:00 PM
Ngũ giới chính là giềng mối chắc thật tạo hạnh phúc cho cá nhân và đoàn thể, chính la ông thầy ngăn ngừa chúng ta làm điều xằng bậy trong thời mạt pháp. Xem tiếp
TỔ ĐÌNH KIM LIÊN