TỔ ĐÌNH KIM LIÊN
Kiến tạo Phật trường, hoằng dương chính Pháp
Để thành một Phật tử (HT Thích Trí Thủ)
05/10/2017 - 03:47:48 PM
Nếu mình đem hết tín thành vận lòng mình như lòng Phật, để gây nhân tốt thì tự nhiên Phật với mình cảm thông nhau. Quả tốt sẽ do đó mà có. Xem tiếp
Cúng lễ cần phải giữ giới sát (Chân Như)
05/10/2017 - 03:47:46 PM
Trong kinh điển của Phật dậy không thấy chỗ nào là sát sinh để cầu phúc cả, chỉ thấy nói là " phóng sinh tu phúc" mà thôi. Xem tiếp
Người Phật tử tu điều gì? (Tỷ khiêu Nguyên Hương)
05/10/2017 - 03:47:45 PM
Với vấn đề mục đích tu hành, chúng ta phải biết vì sao chúng ta muốn tu tập. Có nhiều động cơ khác nhau dẫn người ta đến đạo phật, mỗi người có một hoàn cảnh, một duyên nghiệp khác nhau khiến chúng ta tìm đến đạo phật. Xem tiếp
Ý NGHĨA TRỤ TRÌ  (HT Thích Thiện Nhơn)
05/10/2017 - 03:47:44 PM
Từ khởi thủy, Trụ trì là các vị Bồ tát vân tập tại Pháp hội, đạo tràng về mặt bản thể và biểu tượng là để hộ trì Pháp tạng và trang nghiêm Pháp hội. Khi Pháp Tạng được tồn tại vĩnh viễn và luôn luôn phát triển, thì chúng sanh được lợi ích an lạc, giải thoát, chứng quả Bồ Đề Niết bàn. Xem tiếp
Pháp Môn Lạy Phật (Thích Trí Hoằng)
05/10/2017 - 03:47:43 PM
Trong truyền thống tu tập Việt Nam, pháp môn Lạy Phật là một pháp môn rất phổ biến được thực tập trong hàng xuất gia cũng như tại gia. Trong các chùa cứ vào những ngày mười bốn và ba mươi âm lịch đều có các buổi lạy Hồng Danh Sám Hối. Bây giờ tại hải ngoại chúng ta cũng vẫn tiếp tục tu tập theo truyền thống đó. Như thế đủ chứng minh tính mầu nhiệm của pháp môn này. Tuy nhiên, lâu nay chúng ta thực tập thấy có an lạc và lợi ích thiết thực cho thân và tâm, nhưng không hiểu rõ nguyên nhân tại sao. Trong bài này chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu những lý do nào khiến pháp môn này mang đến cho chúng ta những lợi lạc mầu nhiệm đó. Xem tiếp
Bố thí và cúng dường như pháp (Quảng Tánh)
05/10/2017 - 03:47:42 PM
Bố thí và cúng dường là pháp tu phổ biến của hàng Phật tử. Tuy nhiên, để đạt được sự bố thí và cúng dường đúng như pháp là việc không phải dễ dàng đối với người thí và cả người thọ thí. Xem tiếp
LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHỌN MỘT TÔN GIÁO CHÂN CHÍNH (Hòa thượng K. Sri Dhammananda)
05/10/2017 - 03:47:41 PM
Đạo Phật là một tôn giáo dạy cho người ta hiểu được, rằng con người không phải vì tôn giáo mà tôn giáo phải là công cụ để phục vụ lợi ích con người (man is not for religion but that religion is for man) để tạo ra tính hữu dụng của nó. Xem tiếp
Giải mã những bí ẩn của thiền định (Hồ Trung Tú)
05/10/2017 - 03:47:32 PM
Triết học phương Đông nói chung và Phật giáo nói riêng, không làm như vậy, các khái niệm luôn là vật cản, là tri chướng, không cho con người có thể mang cả trí tuệ cũng như thể xác của họ thâm nhập vào các quy luật có tính toàn vũ trụ. Xem tiếp
Thiền trong Kinh văn nguyên thủy Phật giáo (Hoàng Thị Thơ)
05/10/2017 - 03:47:31 PM
Trong bài viết này, tác giả trình bày nội dung và ý nghĩa của Thiền Phật giáo trong một số tác phẩm tiêu biểu của Phật giáo. Qua đó, một mặt, tác giả khẳng định sự hiện diện của Thiền trong kinh điển Phật giáo; mặt khác, tác giả chỉ ra sự khác biệt giữa Thiền Phật giáo và Thiền trong Yoga của Bàlamôn giáo. Cuối cùng, tác giả khẳng định giá trị lịch sử cũng như giá trị hiện đại của Thiền.   Xem tiếp
Thiền định cho mọi giới (Đại Lãn)
05/10/2017 - 03:47:29 PM
Ở đây không chấp khác với không theo, vì không theo là đoạn tuyệt không sống với vọng, trong khi không chấp, không có nghĩa là đoạn tuyệt với vọng, mà vẫn sống với vọng nhưng không chấp vào nó, nên không bị lệ thuộc vào nó, và không bị nó trói buộc. Xem tiếp
TỔ ĐÌNH KIM LIÊN