TỔ ĐÌNH KIM LIÊN
Kiến tạo Phật trường, hoằng dương chính Pháp
03:03 | 05/10/2017 (GMT+7)

Sơ Lược về Đức Đệ Nhất Pháp Chủ GHPGVN (Tỳ kheo Thích Thọ Lạc)

Huyễn thân của Ngài tuy đã thuận lý vô thường ra đi, nhưng những công hạnh tu hành, những cống hiến lớn lao và pháp âm vi diệu của Ngài vẫn còn vang vọng mãi trong tâm thức mỗi người con Phật chúng ta.Đức đệ nhất Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Hòa thượng Thích Đức Nhuận là bậc cao tăng trong những thập kỷ vừa qua, suốt một cuộc đời công hiến cho sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh.
Ngài xuất gia tại Tổ Đình Đồng Đắc, Kim Sơn Ninh Bình, với ý chí xuất trần siêu phàm, ngay từ lúc còn trẻ Ngài đã uyên thâm Tam giáo (Nho- Đạo –Thích), và tiếp nối tinh thần kế vãng khai lai truyền trì chính Pháp, Ngài đã mở trường dậy học để tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức cho biết bao hàng hậu tấn tại chốn tổ Đồng Đắc này.
Năm 41 tuổi Ngài được sư tổ Tuệ Tạng - Hội trưởng hội Phật giáo Bắc Việt mời lên Hà Nội giữ cương vị Hội phó và sau đó là Hội trưởng hội Phật giáo Bắc Việt.
Năm 1981 Ngài đại diện cho giới Phật giáo Bắc Việt tham gia cuộc vận động thống nhất Phật giáo nước nhà thành một tổ chức Phật giáo duy nhất từ trước đến nay và được giới Phật giáo cả nước suy tôn Ngài giữ cương vị Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Trên cương vị đứng đầu Giáo hội, Ngài luôn thắp sáng ngọn đèn chính Pháp, làm sáng đạo trong đời: “Tự do tín ngưỡng cho đồng bào Phật tử, khai thông cho giới xuất gia tu hành, mở các trường Phật học đào tạo tăng tài, trả lại cảnh thanh tịnh cho chốn thiền môn” được phát ra từ nơi kim khẩu của Ngài, được xem như là kim chỉ nam để Giáo hội Phật giáo Việt Nam hướng tới và phát triển. Ngài thật sự là bậc thạch trụ và là ngọn đuốc sáng cho biết bao thế hệ noi theo.
Huyễn thân của Ngài tuy đã thuận lý vô thường ra đi, nhưng những công hạnh tu hành, những cống hiến lớn lao và pháp âm vi diệu của Ngài vẫn còn vang vọng mãi trong tâm thức mỗi người con Phật chúng ta.
 
 Tỷ kheo: Thích Thọ Lạc
 Bản để in
TỔ ĐÌNH KIM LIÊN