TỔ ĐÌNH KIM LIÊN
Kiến tạo Phật trường, hoằng dương chính Pháp
03:01 | 05/10/2017 (GMT+7)

Thơ về Đại Tuệ...

THơ Ca
ĐƯỜNG LÊN ĐẠI TUỆ
Đường lên đại tuệ vờn sương sớm
Núi ấp ôm mây cảnh sắc tiên
Phải chăng Phật Mẫu xưa đã giáng
Chọn đất linh thiêng dấu tích lưu
Hàm ơn Hoàng Đế ban sắc tứ
Dựng xây di tích báo ơn Người
Hôm nay cảnh sắc đà thay đổi
Tăng đạo phật lai tiếp độ đời
Đại đức Thích minh Thuần
(Chùa Yên Phú- Hà Nội)
 
 
 
TÂM SỰ NGƯỜI TRÔNG GIỮ CHÙA
Sự đời thì khác xưa lắm lắm
Tâm đạo ngày nay vẫn giống xưa
Hiền lành, ngay thẳng, lời nói dịu
Công làm không kể, nhọc không kêu
Nguyễn Nghĩa Bình
 
(Người trông giữ chùa đại tuệ nhiều năm nay)
 
 
 
 
 
CHÙA ĐẠI TUỆ
Linh thiêng tuyệt đỉnh chính nơi đây
Am tranh, chùa cổ phủ bóng mây
Xanh thắm cỏ cây trong tĩnh mịch
Trắng, vàng chim,cá lượn vòng xoay
Canh năm mõ đá còn nghe"cốc" (1)
Khắc sáu chuông đồng tiếng vọng bay (2)
Thành kính niệm phật bà Đại Tuệ
An lành đức độ phúc nơi này.
Hồ bá Quỳnh
(TP Vinh-Nghệ AN)
 
chú thích:(1)-(2)
Chùa Đại Tuệ có mõ đá và chuông đá thiên tạo khi đánh vào phát ra tiếng"cốc" như mõ gỗ và tiếng chuông đồng.
 
 
 Bản để in
TỔ ĐÌNH KIM LIÊN