TỔ ĐÌNH KIM LIÊN
Kiến tạo Phật trường, hoằng dương chính Pháp
Giới luật là nền tảng của người xuất gia (Tuệ Quang)
05/10/2017 - 03:09:04 PM
Giới là lộ trình sống thực của chân lý, được kết tinh từ nhân cách phẩm chất đạo đức, nhằm nuôi dưỡng lớn công hạnh tự lợi, lợi tha, một yếu tố tác thành Phật quả. Giới cũng chính là cơ năng nòng cốt để xây dựng trật tự kỷ cương, một con người toàn diện trong sáng, nâng cao trí thức, phát triển trí huệ. Xem tiếp
Khái quát về luật học Phật giáo (Thích Tiến Đạt)
05/10/2017 - 03:09:02 PM
Khi tiến hành nghiên cứu luật học thì nhất thời không dễ gì giải quyết vì lúc đức Phật còn tại thế, đích thân Ngài chế định giới luật rất nhiều. Sau khi Phật diệt độ, trải qua bao nhiêu thời đại thay cũ đổi mới, trong khoảng thời gian đó, tuy căn bản giới luật không thay đổi nhưng do sự truyền tập ban đầu và tiếp tục theo đó có sự bổ sung, hiệu đính rồi sau nữa do ý kiến bất đồng mà phát sinh sự phân chia. Xem tiếp
Nghi thức tụng giới
05/10/2017 - 03:09:00 PM
Thưa các Đại đức, nay tôi sẽ tụng giới Ba La Đề Mộc Xoa, các Tỷ Khiêu cùng tập họp tại một chỗ. Hãy lắng nghe, suy nghiệm kỹ. Nếu ai biết có phạm, hãy tự phát lộ. Xem tiếp
Nghi thức Bố tát - Thuyết giới (Tuệ Quang)
05/10/2017 - 03:08:59 PM
Thuyết giới là một phương pháp giáo dục trường kỳ, để tự mình kiểm điểm lỗi lầm trong nửa tháng theo tinh thần tự giác tự nguyện. Nghe đọc từng giới điều, và soát xét lại việc hành trì giới luật của mình, thì thành tâm phát lộ sám hối, từ đó nỗ lực tiến tu luôn luôn... Xem tiếp
Đàm vô đức Tứ phần luật (HT Thích Trí Thủ dịch)
05/10/2017 - 03:08:58 PM
Bộ Luật Tứ Phần khởi nguyên do bộ phái Đàm-vô-đức (Dharmagupta, Pháp Tạng bộ) truyền trì. Theo Hòa thượng Thích Trí Siêu ("Cương yếu giới luật", 1996), bộ luật này được các ngài Phật-đà-da-xá và Trúc-phật-niệm cùng dịch sang Hán văn, thành một bộ 60 cuốn, chia ra làm 4 phần: Xem tiếp
Giới thể - giới tướng (HT Kim Cương tử)
05/10/2017 - 03:08:57 PM
Tu nhân xuất thế mới chứng được quả xuất thế, đi xuất gia vì có giải thoát nghiệp mà chứng ngôi Thánh La Hán, là cực quả cao nhất về Thanh văn đạo, mới cắt đứt vòng luân hồi sinh tử. Sau khi chứng quả vẫn giữ hết thảy các điều giới tướng to nhỏ, mà Phật đã chế ra được đầy đủ tốt hơn hết, chứ không coi là không còn tác dụng. Xem tiếp
Uy lực của Giới (Nguyên Minh)
05/10/2017 - 03:08:56 PM
Đức Phật không chấp nhận những điều mô tả theo trí tưởng tượng, mà chỉ đưa ra những mô tả xuất phát từ sự chứng nghiệm trong thực tế. Trí tuệ giác ngộ của ngài đã nhìn xuyên suốt mọi hiện tượng trong tự nhiên, xuyên suốt mọi thế giới mà đối với chúng ta là huyền bí, khó hiểu. Xem tiếp
Công đức trì giới (Tỳ Kheo Thích Minh Thông)
05/10/2017 - 03:08:55 PM
Đức Phật trao vận mạng Phật Pháp cho Tăng Ni, di chúc phải vâng thờ giới luật làm Thầy. Chỉ có giới luật mới hàng phục được ma quân trong ngũ trược ác thế. Những ai có hoài bão nối thịnh dòng Thánh, đền trả 4 ân cứu giúp 3 cõi, không thể không nghiêm trì giới luật. Xem tiếp
Giới luật là nền tảng đạo đức Phật giáo (Tuệ Giác )
05/10/2017 - 03:08:54 PM
Trong xã hội ngày nay, mọi giá trị về khoa học kĩ thuật, văn hóa, chính trị, các học thuyết tôn giáo đều chịu ảnh hưởng tương tác, Phật giáo lại càng không ngoại lệ. Phật giáo xuất hiện và tồn tại trên thế gian vì muốn làm vơi bớt nỗi đau thương của nhân loại và hơn thế nữa là hướng dẫn mọi người trong việc kiến tạo đời sống an lạc căn cứ trên nền tảng đạo đức, trí tuệ và từ bi. Xem tiếp
Pháp lục hòa   (Thích Đức Thắng)
05/10/2017 - 03:08:53 PM
Pháp Lục hòa là pháp được đức Đạo sư nói ra để dạy cho các đệ tử xuất gia của Ngài lấy đó làm nền tảng căn bản cho nếp sống cộng đồng Tăng đoàn trong hòa hợp, hòa kính, hạnh phúc và an lạc, vì sáu pháp hòa kính này có năng lực hóa giải tất cả mọi xung đột giữa cá nhân và cá nhân, giữa cộng đồng tập thể này và cộng đồng tập thể khác trong cuộc sống chung đụng với nhau từ vật chất đến tinh thần. Xem tiếp
Videos
Chưa có dữ liệu
TỔ ĐÌNH KIM LIÊN