TỔ ĐÌNH KIM LIÊN
Kiến tạo Phật trường, hoằng dương chính Pháp
Chùa Pháp Hoa - phong vị Bắc giữa trời Nam
05/10/2017 - 03:24:36 PM
Ở vào vị trí trung tâm quận 3, giao thông thuận tiện, hai bên là thảm cây xanh mát, trước mặt là dòng kênh Nhiêu Lộc, ngôi chùa nổi bật lên với vẻ đẹp cổ kính, uy nghiêm mà cũng hết sức hoành tráng. Xem tiếp
Vẫn còn để lại cho đời ngàn năm (Thích Thọ Lạc)
05/10/2017 - 03:04:01 PM
Kính dâng: Đức đệ nhất Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Hoà Thượng Thích Đức Nhuận Sáng tác: Tỷ khiêu Thích Thanh Trung Phật tử Diệu Thông - Thuý Đạt   Xem tiếp
Kỷ yếu tưởng niệm Đức đệ nhất Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận (1897- 1993)
05/10/2017 - 03:04:00 PM
Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Thống nhất Phật giáo năm 1981 và thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một sự kiện chói lọi trong trang sử vàng của Phật giáo Việt Nam, và sự kiện Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận, bậc xuất trần thượng sĩ, bậc tùng lâm thạch trụ, cao tăng thạc đức với đầy đủ “Đạo, Học, Hạnh, Nghị” được suy tôn Pháp chủ - ngôi vị tối cao của Phật giáo Việt Nam đã chứng tỏ sự kế thừa xứng đáng mạch Phật pháp, truyền thừa xứng đáng những di sản mà Lịch đại tổ sư Phật giáo Việt Nam đã để lại suốt 2000 năm qua. Xem tiếp
Tưởng niệm 13 năm ngày Đức đệ nhất Pháp chủ GHPGVN cao đăng Phật quốc: HT. Thích Đức Nhuận - Bậc cao Tăng cống hiến trọn đời cho lý tưởng hoằng pháp lợi sinh
05/10/2017 - 03:03:59 PM
Trên ngôi vị Pháp chủ Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, Đại lão Hoà thượng Thích Đức Nhuận là một vị cao tăng, đã trọn đời hiến dâng cho lý tưởng hoằng pháp lợi sinh; Ngài đã nhiệt tâm góp phần to lớn vào sự nghiệp làm sáng danh đạo Phật và dân tộc Việt Nam. Xem tiếp
Sơ Lược về Đức Đệ Nhất Pháp Chủ GHPGVN (Tỳ kheo Thích Thọ Lạc)
05/10/2017 - 03:03:58 PM
Huyễn thân của Ngài tuy đã thuận lý vô thường ra đi, nhưng những công hạnh tu hành, những cống hiến lớn lao và pháp âm vi diệu của Ngài vẫn còn vang vọng mãi trong tâm thức mỗi người con Phật chúng ta. Xem tiếp
TƯỞNG NHỚ CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG ĐỆ NHẤT PHÁP CHỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM (Thượng tọa Thích Thọ Lạc)
05/10/2017 - 03:03:57 PM
Đại Lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận (1897-1993), pháp hiệu Thanh Thiệu, pháp danh Đức Huy, thế danh Phạm Đức Hạp, sinh quán tại thôn Quần Phương, xã Hải Phương, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Xem tiếp
Thiền Tào Động (Nguyễn Ước)
05/10/2017 - 03:03:11 PM
Nói đến phái Tào Ðộng là nói đến nguyên tắc năm địa vị [ngũ vị] giữa thẳng (chính) và nghiêng (thiên). Ý niệm về địa vị giữa thẳng và nghiêng vốn là của Ðộng Sơn, Tào Sơn đã xếp đặt và trình bày lại ý niệm ấy, và truyền lại cho những thế hệ kế tiếp. Thẳng ở đây tượng trưng cho tuyệt đối còn nghiêng tượng trưng cho tương đối. Tống Nho sau này có ý niệm về Lý và Khí rất tương tự với ý niệm về thẳng và nghiêng này... Xem tiếp
Thiền phái Tào Động tới nước Việt (Nguyễn Lang)
05/10/2017 - 03:03:10 PM
Biết rằng tính quy nguyên chỉ là một, nhưng cửa phương tiện có nhiều cách: Ðạo của Nho gia kiến lập pháp hữu vi, duy trì mà không cần biện luận; đạo của Phật gia gảng bày lý vô thường, bàn luận mà không cần thành lập. Bởi vậy cho nên trong bốn mươi chín năm hành đạo, Ðức Thế Tôn chưa nói một chữ nào”. Xem tiếp
Thiền sư Dōgen, sơ tổ tông Tào Động Nhật Bản (Tâm Thái)
05/10/2017 - 03:03:08 PM
Hiểu được đặc điểm này mới hiểu được tại sao tông Tào động Nhật đã đặt trọng tâm vào việc toạ thiền. Dōgen đã căn cứ vào kinh điển, đã thực chứng và nhấn mạnh vào tính bản nguyên của sự giác ngộ, của Phật tánh. Sư coi điều đó là căn bản cho sự tu hành. Sư viết một bài rất dài (chương Phật tánh) trong cuốn Shōbōgenzō để giải thích rõ về vấn đề này. Xem tiếp
Vài nét về Thiền phái Tào Động trong lịch sử Phật giáo Việt Nam
05/10/2017 - 03:03:07 PM
Nói tới phái Tào Động là nói tới nguyên tắc 5 địa vị (ngũ vị). Giữa thẳng (chính) và nghiêng (thiên). Ý niệm về địa vị giữa thẳng và nghiêng vốn là của Động Sơn. Tào Sơn đã xếp đặt và trình bày lại ý niệm ấy rồi truyền lại cho những thế hệ kế tiếp. Xem tiếp
Videos
Chưa có dữ liệu
TỔ ĐÌNH KIM LIÊN