TỔ ĐÌNH KIM LIÊN
Kiến tạo Phật trường, hoằng dương chính Pháp
04:33 | 13/10/2017 (GMT+7)

Vài nét về Chùa Pháp Hoa

Chùa Pháp Hoa thuộc tổ đình sơn môn Đồng Đắc - Kim Sơn - Ninh Bình , được xây dựng và khánh thành lại năm 2005 !
 Bản để in
TỔ ĐÌNH KIM LIÊN