TỔ ĐÌNH KIM LIÊN
Kiến tạo Phật trường, hoằng dương chính Pháp
(11:40 | 27/12/2017) (GMT+7)

Tổ Đình Kim Liên

Thượng Tọa Trưởng Sơn Môn Giới Thiệu Về Tổ Đình Kim Liên

TỔ ĐÌNH KIM LIÊN