TỔ ĐÌNH KIM LIÊN
Kiến tạo Phật trường, hoằng dương chính Pháp
(04:31 | 10/04/2018) (GMT+7)

Flycam - Cung rước tượng Phật Dược Sư lên Chùa Đại Tuệ

TỔ ĐÌNH KIM LIÊN