TỔ ĐÌNH KIM LIÊN
Kiến tạo Phật trường, hoằng dương chính Pháp
(09:10 | 15/04/2018) (GMT+7)

AN VỊ TƯỢNG PHẬT NGỌC HÒA BÌNH THẾ GIỚI TẠI CHÙA YÊN PHÚ HÀ NỘI

TỔ ĐÌNH KIM LIÊN