TỔ ĐÌNH KIM LIÊN
Kiến tạo Phật trường, hoằng dương chính Pháp
(09:11 | 15/04/2018) (GMT+7)

LỄ AN VỊ TƯỢNG PHẬT NGỌC VÌ HÒA BÌNH THẾ GIỚI TẠI NGHỆ AN

TỔ ĐÌNH KIM LIÊN