TỔ ĐÌNH KIM LIÊN
Kiến tạo Phật trường, hoằng dương chính Pháp
(10:45 | 08/10/2017) (GMT+7)

Lế Khai Pháp Tổ Đình Kim Liên Mùa An Cư 2017

TỔ ĐÌNH KIM LIÊN