TỔ ĐÌNH KIM LIÊN
Kiến tạo Phật trường, hoằng dương chính Pháp
(10:46 | 08/10/2017) (GMT+7)

Lễ Vu Lan Tổ Đình Kim Liên 2016

TỔ ĐÌNH KIM LIÊN