Chùa Cao Sơn (chùa Bụt Mọc) chùa được xây dựng vào thời Hậu Lê, cách đây hơn 300 năm, có diện tích trên 20.000m2 nằm trên đỉnh đồi khoáng đạt 20ha, với 99 quả đồi nhỏ chụm đầu hướng vào.

Tương truyền, bức tượng đá được gọi là tượng Bụt Mọc theo cách gọi của nhân dân, tượng này lần đầu tiên xuất hiện ở Đồi Chùa Cai, nằm cạnh ven sông Vang, đền Cầu Mổ. Nhân dân hai làng, làng trên làng dưới thấy vậy ra tranh dành để lập đền thờ bước tượng. Sau một thời gian bức tượng này đột nhiên biến mất. Khoảng thời gian không lâu, nhân dân thuộc xã Gia Sơn phát hiện trên đỉnh đồi cao tức là chùa hiện nay có cây lớn ngả màu vàng óng, tỏa ra những ánh sáng lấp lánh… Khi đến gần chính giữa lùm cây có một bức tượng bằng đá mọc từ đất lên như hình người quay mặt về hướng Tây Nam, nơi quả đồi bức tượng trước đây đã mọc lên gọi là Bụt Mọc. Thấy vậy nhân dân đã chặt cây, dọn đường làm chùa thờ bức tượng. Hàng năm chỉ có ngày 8/4 mới được mở khăn trùm ra cho mọi người chiêm ngưỡng. 

  • Ngày 27/03/2016

    Bổ nhiệm trụ trì Chùa Cao Sơn và khởi công xây dựng lại Chùa

    Ngày 19/02/Bính Thân (27/03/2016) chùa Cao Sơn, Ninh Bình đã tổ chức lễ bổ nhiệm trụ trì và động thổ khởi công xây dựng chính điện.

  • Thời Hậu Lê những năm 1700

    Thành lập Chùa Cao Sơn

    Tương truyền, bức tượng đá được gọi là tượng Bụt Mọc theo cách gọi của nhân dân, tượng này lần đầu tiên xuất hiện ở Đồi Chùa Cai, nằm cạnh ven sông Vang, đền Cầu Mổ. Nhân dân hai làng, làng trên làng dưới thấy vậy ra tranh dành để lập đền thờ bước tượng. Sau một thời gian bức tượng này đột nhiên biến mất. Khoảng thời gian không lâu, nhân dân thuộc xã Gia Sơn phát hiện trên đỉnh đồi cao tức là chùa hiện nay có cây lớn ngả màu vàng óng, tỏa ra những ánh sáng lấp lánh… Khi đến gần chính giữa lùm cây có một bức tượng bằng đá mọc từ đất lên như hình người quay mặt về hướng Tây Nam, nơi quả đồi bức tượng trước đây đã mọc lên gọi là Bụt Mọc. Thấy vậy nhân dân đã chặt cây, dọn đường làm chùa thờ bức tượng. Hàng năm chỉ có ngày 8/4 mới được mở khăn trùm ra cho mọi người chiêm ngưỡng.