thế danh Trần Văn Duẩn, sinh năm 1963, tại xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Sinh trong gia đình có truyền thống mến mộ đạo Phật, nên ngay từ thủa thiếu thời Thượng toạ đã được song thân cho gieo duyên với Phật pháp và xuất gia với Hoà thượng Thích Đức Nhuận, Viện chủ Chốn tổ Đồng Đắc, xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, thuộc thiền phái Tào Động và được sự giáo dưỡng trực tiếp của Hoà thượng Thích Chân Như (sư đệ của Hoà thượng Thích Đức Nhuận);

Năm 1980 thụ giới Sa di tại Chốn tổ Quảng Bá, xã Quảng An, huyện Từ Liêm, Hà Nội và năm 1983 thụ giới Tỷ khưu tại Chốn tổ Đồng Đắc (Tổ đình Kim Liên), được tấn phong Thượng Tọa năm 2007, hiện là: Uỷ viên thường trực Hội đồng Trị sự, Uỷ viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Văn hoá trung ương GHPGVN, Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Ninh Bình và Nghệ An, Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Năm 2021 Thượng tọa Thích Thọ Lạc trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

 • Năm 2019

  Bổ nhiệm trụ trì Tu- Nghệ An

 • Năm 2018

  Thượng tọa làm Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Tp.Vinh

 • Năm 2018

  Thượng tọa Thích Thọ Lạc được phê chuẩn làm Trưởng ban Văn hóa Trung Ương - Giáo hội Phật giáo Việt nam

 • Ủy viên MTTQ Việt nam tỉnh Nghệ An

 • Năm 2015

  Thượng toạ vinh dự được đón nhận Bằng Tiến Sĩ Danh Dự

  Năm 2015 Thượng toạ vinh dự được đón nhận Bằng Tiến Sĩ Danh Dự do Trường đại học WORLD RECORDS UNIVERSITY Anh Quốc trao tặng và thượng tọa cũng từng tham gia làm uỷ viên (2008) và 2 lần làm Phó Tổng thư ký Ban tổ chức Đại lễ Vessak Liên Hợp Quốc năm 2014 và 2019, đóng góp tích cực vào sự thành công rực rỡ của Đại lễ 3 lần diễn ra tại Việt Nam.

 • Bổ nhiệm trụ trì chùa Diệc - Nghệ an

 • Từ năm 2012 - Nay

  Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình

  Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình và kinh qua các nhiệm vụ như: Uỷ viên thường trực Hội đồng Trị sự, Uỷ viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban thường trực Ban Văn hoá trung ương, Trưởng Ban Văn hoá trung ương GHPGVN, Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Ninh Bình và Nghệ An, Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình và Nghệ An

 • Phó trưởng ban VHTƯ GHPGVN

 • Năm 2011 - Nay

  Phó trưởng ban thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An

 • Năm 2010

  Trụ trì và trùng hưng Chùa Đại Tuệ, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

 • Năm 2007 -2012

  Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình và Uỷ viên dự khuyết Hội đồng Trị sự GHPGVN

  Năm 2007 -2012 Thượng tọa làm phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình và Uỷ viên dự khuyết Hội đồng Trị sự GHPGVN

 • Năm 2004

  Làm Phó Ban quản lý xây dựng dự án Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh

  Năm 2004 được Hoà thượng Thích Minh Châu Phó chủ tịch thường trực Hội Đồng Trị Sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh cũng giao cho làm Phó Ban quản lý xây dựng dự án Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh

 • Năm 2003 - 2007

  Tham gia giảng dậy và làm phó chủ nhiệm Khoa Trung – Nhật – Hàn tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh

  Năm 2003 - 2007 tham gia giảng dậy và làm phó chủ nhiệm Khoa Trung – Nhật – Hàn tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh; đồng thời làm giảng viên và phó phân ban phiên dịch Hán tạng tại Viện Nghên Cứu Phật Học Việt Nam.

 • Năm 1995 – 2003

  Thượng tọa du học thạc sĩ tại Sở Nghiên Cứu Văn Hoá Phật Giáo ở Đài Bắc - Đài Loan

  Thượng tọa du học thạc sĩ tại Sở Nghiên Cứu Văn Hoá Phật Giáo ở Đài Bắc - Đài Loan, năm 2001 trụ trì và trùng hưng Chùa Pháp Hoa tại đường Lê Văn Sĩ, phường 7, quận 3, Tp Hồ Chí Minh. Sau khi du học ở Đài Loan về nước, Thượng toạ được Hoà thượng Thích thanh Tứ, Phó chủ tịch thường trực Hội Đồng Trị Sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội giao trách nhiệm làm Phó Ban quản lý xây dựng dự án Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Hà Nội

 • Năm 1993

  Trụ trì và trùng hưng Chùa Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội

 • Năm 1989 -1992

  Theo học Trường Cao Cấp Phật Học Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh

 • Năm 1985

  Trụ trì Chốn tổ Đồng Đắc

  Năm 1985 được là Hoà thượng Thích Đức Nhuận (Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam) giao cho làm trụ trì Chốn tổ Đồng Đắc, trong thời gian này Thượng toạ vừa chăm lo các Phật sự, tiếp chúng độ nhân tại Chốn tổ Đồng Đắc – Ninh Bình, vừa ra thị giả và thụ giáo với Đức Pháp chủ ở Chốn tổ Quảng Bá – Hà Nội

 • Năm 1983

  Thụ giới Tỷ khưu

  Thượng tọa thụ giới Tỷ khưu tại Chốn tổ Đồng Đắc (Tổ đình Kim Liên)

 • Năm 1980

  Thụ giới Sa di

  Thượng tọa thụ giới Sa di tại Chốn tổ Quảng Bá, xã Quảng An, huyện Từ Liêm, Hà Nội

 • Năm 1963

  Hạ sinh

  thế danh Trần Văn Duẩn, sinh năm 1963, tại xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Sinh trong gia đình nho giáo có truyền thống mến mộ đạo Phật