Chùa Đồng Đắc - Ninh Bình

Xây dựng năm 1829

Chùa Đồng Đắc có tên chữ là Kim Liên Tự, tọa lạc tại thôn Đồng Đắc, xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Chùa được xem là công trình kiến trúc tôn giáo có mặt sớm nhất ở Kim Sơn, trước cả quần thể kiến trúc nhà thờ Phát Diệm mấy chục năm. Trải qua bao mưa nắng, chùa Đồng Đắc đã được trùng tu, xây dựng mới lại nhiều lần và lần gần đây nhất cách đây chừng 60 năm.

 • NĂM 2020

  Khởi công xây dựng tam quan

  Khởi công xây dựng lại tam quan chùa Đồng Đắc

 • Năm 1983

  Bổ nhiệm Thượng tọa Thích Thọ Lạc (Đại đức khi đó) Trụ trì Chùa Đồng Đắc

  Bổ nhiệm thượng tọa Thích Thọ Lạc phụ trách quản lý Chùa Đồng Đắc - Tổ đình Kim Liên

 • năm 1940

  Bổ nhiệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận trụ trì chùa Đồng Đắc

  Năm 1940, sau khi nghiệp sư viên tịch, Ngài trở về thừa kế, trụ trì chùa Đồng Đắc. Phật sự đầu tiên được đặt ra trong tâm trí Ngài là: đào tạo tăng tài, tổ chức Giáo hội. Ngài liền thành lập 2 trường Phật học: một ở chùa Đồng Đắc (xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) và một ở chùa Kỳ Lân (thôn Đại Hữu, xã Văn Bồng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình).

Chùa Đồng Đắc được xây theo hướng tây, tiền đường gồm 7 gian lớn đặt tượng Đức ông, tượng Đức thánh và hai tượng Hộ pháp. Ở thượng điện đặt 5 hàng tượng Phật từ trên cao xuống thấp. Các tượng Phật đều ngồi, miệng thoáng nụ cười cứu độ, mũi thẳng đầy đặn, mắt nhìn xuống soi rọi nội tâm. Tất các các pho tượng Phật đều uy nghiêm, nhân từ, được sơn son thiếp vàng lộng lẫy.

Nét độc đáo nữa của chùa Đồng Đắc là nhà tăng đường không xây sau điện Phật mà nối liền với Tiền đường của chùa, gồm ba gian lui về phía Bắc và điện Mẫu năm gian cũng nối theo Tiền đường của chùa lui về phía nam, đều quay hướng tây làm cho tiền đường, tăng đường và điện Mẫu dài đến 15 gian. Ở tiền đường, điện Mẫu có treo quả chuông đúc từ năm Quý Mão - Thiệu Trị thứ 3 (1843).