Chương trình Ký sự Hà nội đưa tin về Pho tượng kép "Phật ngồi trên lưng vua", mời Quý vị đón xem