Bảng tin

Trang nghiêm lễ chung thất Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ - Đệ tam Pháp chủ GHPGVN