Thông báo

Trang nghiêm lễ nhập kim quan Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm, Phó Pháp chủ GHPGVN