Ban Văn hoá Trung ương được Hội đồng Trị sự GHPGVN giao chủ trì, phối hợp với các ban, viện và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Giáo hội tổ chức thực hiện lan tỏa, phát huy kinh tụng thống nhất và pháp phục thống nhất đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam phê duyệt. Việc lan tỏa, phát huy kết quả nghiên cứu của đề án Pháp phục và Khoá tụng thống nhất đến tất cả Tăng Ni và Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước đảm bảo tính thống nhất về pháp phục - tụng niệm là rất ý nghĩa và tạo năng lượng tâm linh thiêng liêng, trang nghiêm trong nghi lễ Phật giáo; đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam, nâng cao vai trò của văn hóa Phật giáo Việt Nam trong xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo nền tảng vững chắc cho Phật giáo Việt Nam hội nhập quốc tế.

Vì vậy, Ban Văn hóa trung ương kính đề nghị Ban Nghi lễ trung ương, Ban Kiểm soát trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, và các hệ phái Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoan hỷ phối hợp thực hiện các nhiệm vụ sau:

1) Ban Nghi lễ trung ương: phối hợp triển khai áp dụng/trì tụng các kinh trong Khoá Tụng Thống Nhất trong các nghi lễ chung của Giáo hội như: Kinh Chuyển Pháp Luân trong các nghi lễ Phật đản, Kinh Vu Lan trong nghi lễ Vu Lan, Kinh Từ Bi và Kinh Dược Sư trong nghi lễ cầu an, Kinh Vô Ngã Tính và Kinh Di Đà trong nghi lễ cầu siêu.

2) Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố và các hệ phái Phật giáo:

- Phổ biến, tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các Tăng Ni, Phật tử áp dụng mẫu pháp phục và khoá tụng thống nhất trong các nghi lễ chung của Giáo hội.

- Cung cấp nhu cầu về số lượng bản in khoá tụng thống nhất và số lượng pháp phục (kèm theo thông tin về chỉ số may đo, phẩm cấp, loại hình pháp phục, phụ kiện… theo bản mẫu đính kèm văn bản này).

- Cử người đầu mối phối hợp với đại diện của Ban Văn hoá trung ương để triển khai thực hiện.

- Phối hợp với Ban Văn hoá trung ương kiểm tra, giám sát trong việc các Tăng Ni, Phật tử sử dụng mẫu pháp phục và nhắc nhở, xử lý những trường hợp lạm dụng hoặc cố ý làm sai với mẫu pháp phục đã được Giáo hội phê duyệt và đăng ký bản quyền.

Ban Văn hóa Trung ương rất mong nhận được sự phối hợp tích cực của quý Ban và các hệ phái Phật giáo.

Mọi liên lạc với Ban Văn hoá trung ương xin liên hệ:

  • Về kinh Khoá Tụng Thống Nhất: TT. Thích Quảng Minh, SĐT: 0919996666; và Cư sĩ Thiên Phúc, SĐT: 0912435301.
  • Về pháp phục thống nhất: TT. Thích Quảng Minh, SĐT: 0919996666; Cư sĩ Chơn Phương, SĐT: 0916100339.

Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Trưởng ban Văn hóa Trung Ương Giáo hội Phật giáo Việt nam